WSP-ZHC organiseert opleiding voor pakketbezorgers

Er is dit jaar mede door corona sprake van een grote toename in het bezorgen van online bestelde pakketten. De verwachting is dat dit doorzet naar 2021. Pakketbezorgers en koeriers voldoen echter niet aan de eisen van DHL/VL MailService. “Er bleek geen opleiding voor pakketbezorgers te zijn”, ontdekte Paul van der Burg, Senior Accountmanager Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal. Dit heeft ertoe geleid dat binnenkort een opleiding voor pakketservice van start gaat.

Sociale verantwoordelijkheid

Door de toegenomen drukte op het vak van pakketten bezorgen, wil DHL/VL MailService meer kwaliteit bieden aan de burger. Van der Burg wijst op het dwars neerzetten van de auto en andere gevaarlijke situaties. “De wens is ook dat wanneer iemand een bepaalde wijk toebedeeld krijgt, hij een soort sociale verantwoordelijkheid heeft.” Als voorbeeld noemt Van der Burg een bewoner die al dagen op zijn stoel zit, maar nooit open doet. “Dan belt de chauffeur van City Pakketservice de politie op om te kijken hoe het met die man is. Als een kindje van de fiets valt, rijdt hij niet door maar trapt op de rem, pakt de EHBO-doos en plakt een pleister op de wond.” In deze branche komt ook fraude en agressie voor. “Op de cursus krijgen de deelnemers genoeg bagage mee om frauduleuze situaties en agressie te voorkomen.”

Opleidingstraject

In het opleidingstraject, dat inhoudelijk opgezet is door Evofenedex, worden de chauffeurs meegenomen in de wereld van City Pakketservice
bij DHL/VL MailService. “Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van DHL/VL MailService.” De opleiding is bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen mensen via deze cursus omgeschoold worden. “De opleiding is een garantie tot succes in die zin dat ze na afloop van de cursus een duurzame baan hebben. Want dat is waar we naartoe gaan. Is het een pakketbezorger? Is het een koerier? Nee, het is City Pakketservice!”

Vragen?

Kom in contact

Wil je deelnemen aan de opleiding, neem dan contact op met de contactpersoon van de uitkeringssituatie. Voor algemene vragen over de opleiding:

Paul van der Burg

06-46847115
p.van.der.burg@zoetermeer.nl