Opleiding

Is het een pakketbezorger? Is het een koerier? Nee, het is Citypakketservice!

|

Opleiding

Opleiding tot City Pakket bezorger

In het opleidingstraject, dat inhoudelijk opgezet is door Evofenedex, worden de chauffeurs meegenomen in de wereld van City Pakketservice bij DHL/VL MailService BV. “Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van DHL/VL MailService.”

 • Duur: 15 dagdelen

 • Niveau: MBO

 • Kosten: Gratis

Duur: 15 dagdelen

Niveau: MBO

Kosten: Gratis

|

Praktijkgericht

De opleiding bestaat uit meerdere praktijksituaties. En met een docent uit de praktijk kan je de opgedane kennis gelijk gaan toepassen.

Baangarantie

De opleiding is een garantie tot succes in die zin dat ze na afloop van de cursus een duurzame baan hebben. Want dat is waar we naartoe gaan.

Praktische informatie

Handig om te weten

Alle trainingen worden georganiseerd in Zoetermeer bij de opleidingslocatie van evofenedex.

Stardatum

 • 6 september 2021

De opleiding is bestemd voor iedereen die werkzoekende is en/of een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkzoekende via deze cursus omgeschoold worden.

Voorbeeld:

Een bewoner die al dagen op zijn stoel zit, maar nooit open doet. “Dan belt de chauffeur van City Pakketservice de politie op om te kijken hoe het met die man is. Als een kindje van de fiets valt, rijdt hij niet door maar trapt op de rem, pakt de EHBO-doos en plakt een pleister op de wond.” In deze branche komt ook fraude en agressie voor. “Op de cursus krijgen de deelnemers genoeg bagage mee om frauduleuze situaties en agressie te voorkomen.”

Na de cursus:

 • Ben je een gecertificeerde chauffeur die zich bewust zijn van hun omgeving en in iedere situatie respectvol en op een juiste manier handelen; ze kunnen (gevaarlijke) situaties herkennen, voorkomen en hier adequaat naar handelen.
 • Creëer je als chauffeur te allen tijde een veilige situatie, gedragen zich servicegericht en leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van DHL/VL mailService
 • Door het aanbieden van dit opleidingstraject is men in staat om chauffeurs mee te nemen in de wereld van de City Pakketservice. Ze krijgen de juiste tools en handvaten om op een succesvolle manier hun beroep uit te oefenen.

Na de opleiding krijg je voor elke module een apart certificaat.

8 Dagdelen  – Basis City Pakketservice door evofenedex:

 • Zich bewust zijn van hun omgeveing en in iedere situatie respectvol en op een juiste manier handelen;
 • (gevaarlijke) situaties herkennen, voorkomen en hier adequaat naar handelen;
 • ADR hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen;
 • Te alle tijde een veilige situatie creeren, zich servicegericht gedragen en een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van hun toekomstige nieuwe werkgever.

2 Dagdelen  – Omgaan met Agressie:

 • Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie Naast de theorie over agressie, leren deelnemers tijdens de training om te gaan met hun eigen spanning en verbaal/non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag;
 • Na afloop van de training heeft de deelnemer;
 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot lastig gedrag en agressie;
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen;
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief  om te buigen met behoud van relatie.

2 Dagdelen – EHBO/BHV door G4S:

 • Je zit dagelijks op de weg, hoe belangrijk kan het zijn om een bijdrage te leveren in levensbedrijgende situatie goed te kunnen handelen;
 • Maar ook kleine “probleempjes”met een pleister te bedekken;
 • Ook brandbestrijding komt aan de orde.

3 Dagdelen  – Hoe “til” je de pakketten door Fysieke Arbeid (Fit&Gezond):

 • De deelnemer leert waar in de werkzaamheden ‘fysieke belasting’ zit en hoe hij deze kan verminderen. Ook kan hij in nieuwe situaties experimenteren op welke wijze hij het beste kon omgaan met de fysieke belasting. Daarnaast kan de deelnemer de begrippen van fysieke belasting herkennen. Tijdens de les wordt theorie en praktijk af gewisseld en wordt er gewerkt met opdrachten.

Paul Hogenes, Logistiek docent, evofenedex

Ruim 40 jaar praktijkervaring binnen de logistiek en transportwereld

Paul is een enthousiaste en zeer gemotiveerde trainer. Hij is in staat de taal van de werkvloer en management te spreken en concrete resultaten te boeken. Daarnaast is Paul meerdere weken per jaar nog werkzaam als internationaal chauffeur.

|

Initiatiefnemers

Mede mogelijk gemaakt door

Het WSP-ZHC is de initiatiefnemer. De samenwerking met evofenedex en VL MailService is hier een onderdeel van. Verder zijn er modules ingekocht met de Gedrags Academie, G4S en Fysieke Arbeid.

|

Vragen?

Kom in contact

Wil je deelnemen aan de opleiding, neem dan contact op met de contactpersoon van de uitkeringssituatie. Voor algemene vragen over de opleiding:

Paul van der Burg